Pahinumdum sa mga naka-benepisyo sa “Zero-Payment New Application Program”

Isip usa sa mga naka-benepisyo sa DapCWD BOD Resolution No. 47, series of 2019, kun mas naila sa tawag nga “Zero-Payment New Application Program”, kami buot mopahinumdum kaninyo sa pag-asikaso sa inyong balayronon sa dili pa moabot ang DUE DATE niining bulana aron malikayan ang pagkaputol sa among serbisyo sa tubig alang kaninyo.

Kon ugaling naputlan na ang inyong linya tungod sa kapakyas ninyo sa pagbayad sulod sa gikatakda nga DUE DATE, kami magapatuman na dayon sa lagda sa maong Resolution nga nagmando nga kinahanglan na gayud ninyo nga 1.) impason kon bayran ang tibuok obligasyon sa materyales ug installation, nga unta pwede ninyo nga hinay-hinayon pagbayad sulod sa usa o duha ka tuig sumala sa inyong kakayahan ug sa atong kasabutan, ug 2.) bayran ang kantidad nga P300.00 isip reconnection fee, aron mahibalik ang imong linya ug makapahimulos ug balik sa atong serbisyo sa tubig.

Daghang salamat.

Tagdumala sa DapCWD